Fotogalerie

Informace

V Libčicích nad Vltavou aktuálně fungují pouze filmaři, na dramatickou výchovu děti dojíždějí do Velkých Přílep.

Literárně dramatický obor v Libčicích nabízí ke studiu dva základní předměty - Dramatická průprava (u mladších Přípravná dramatická výchova) a Audiomediální tvorba (filmaři*).

Zájemci o obor mohou kontaktovat vyučujícího v průběhu celého roku. Nové děti přijímáme sice vždy pouze od začátku školního roku, ale můžeme je upozornit na zajímavé akce, případně je pozvat na ochutnávkovou hodinu (zpravidla v květnu/červnu) a pomalu je zapojit do našeho dění. 
 

Co mohou děti očekávat?

Práce na hlavním (ročním) projektu
Dramatická výchova - divadelní představení
Audiomediální tvorba - natáčení krátkých filmů, focení a další tvorba s audiomediálním obsahem.

Techniky na rozvoj divadelních dovedností
Tento obsah je více akcentovaný u "dramaťáků", nicméně se jedná o společný základ pro oba obory a procházejí jím v různých úrovních všichni žáci.

  • pohybový rozvoj
  • hlasový rozvoj
  • dramaturgické semináře (práce s příběhem)

Techniky na rozvoj dovedností v oblasti audiomediální tvorby
Tyto techniky jsou patrnější u žáků audiomediální tvorby, nicméně se s nimi v různém rozsahu setkávají i třídy "divadelníků".

Hry
Hry jsou důležitou a nedílnou součástí naší práce. Leckdy nemusí přímo souviset s oborem. Rozvíjíme při nich spolupráci, slouží k relaxu po náročnější práci a ke stmelení třídy.

Práce na menších projektech
Tyto projekty nejsou primárně určené k veřejnému předvedení, i když občas učiníme výjimku. Obvykle nepřesáhnou rozsah jednoho setkání.
Smyslem snažení je učit děti pracovat projektovým způsobem a rozvíjet u nich jednotlivé kompetence:

  • Umím vymyslet určitý projekt
  • Dokážu projekt prezentovat před ostatními, učím se je nadchnout pro svou myšlenku
  • Raduji se z umožnění realizace mého projektu/dokážu uznat, že projekt jiných dětí je zajímavější a přijmu jiný koncept
  • Začínám pracovat na projektu. Uvědomuji si svou roli v týmu, snažím se svými dovednostmi přispět k výslednému dílu.
  • Realizuji s ostatními projekt.

Obrázek o fungování literárně-dramatického oboru si lze udělat zde.

* Filmaři - mezi veřejností se zaběhl termín "filmaři", protože žáci audiomediálního oboru se opravdu nejvíce zabývají natáčením krátkých filmů, ale záběr vlastní práce je trochu širší...

Jaroslav Hejnic
e-mail: jara.hejnic@gmail.com
telefon: 739 439 399
 

 

FILMAŘI

 

FILMOVÉ PROFESE

 

FILMY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM NA SŠ

ZAHRANIČNÍ
1. Amadeus (1984)
2. Amelie z Montmartru (2001)
3. Kmotr (1972)
4. Potomci lidí (2006)
5. Přelet nad kukaččím hnízdem (1975)
6. Rain Man (1988)

Rozhovor s režisérem – 53 KVIFFRozhovor s režisérem 2014Rozhlas – článek o filmu
7. Schindlerův seznam (1993)
8. Tanec s vlky (1991)
9. Vykoupení z věznice Shawshank (1995)
10. Život je krásný (1997) *


ČESKÉ
1. Akumulátor 1 (1994)
O čem film vypráví? / Co tě tam zaujalo? / Vypiš si hlavní postavy a tvůrce, dohledej k nim fotografie / Najdi informace o Janu Svěrákovi – co bys o něm řekl/a? / Jaké další filmy natočil? / Jsou si v něčem podobné? / Další postřehy / Další materiály a otázky: (film o filmu, JS o restaurované verzi, Kamera: F. A. Brabec – další filmy např: Máj – neoficiální thrillerV peřině – thriller – Jsou tyto filmy vizuálně v něčem podobné?
2. Jára Cimraman ležící, spící (1983) *
3. Kladivo na čarodějnice (1970)
4. Krysař (1985)
5. Šakalí léta (1993) *
6. Tmavomodrý svět (2001)
7. Už zase skáču přes kaluže (1971)
8. Vesničko má středisková (1985)
9. Vynález zkázy (1958)
10. Želary (2003)

PŘÍPRAVA NA SŠ – Všeobecný přehled