Obecné informace

 • Žáci jsou přijímáni na základě talentových zkoušek, které probíhají v termínu vypsaném ZUŠ Libčice nad Vltavou.
 • Zákonní zástupci žáka mohou vyplnit předem elektronickou přihlášku.
 • Minimální věk: přijímáme žáky, kteří dosáhli věku 5 let, a to vždy k 1. 9. na základě vyhlášky č. 71/2005 Sb. 

V prvním zářijovém týdnu jsou přijatí žáci kontaktováni třídními učiteli ohledně domluvy rozvrhu
 

Talentové zkoušky pro školní rok 2021/2022

Hudební obor

Pro účast na talentové zkoušce je nutno vyplnit elektronickou přihlášku nejpozději do 26.5. 2021, všem řádně přihlášeným přijde emailem během 27.5. 2021 pozvánka s přesnými dispozicemi. Zkoušky se uskuteční v následujících termínech:

31.5. 2021 Horoměřice 13:30-18:00
1.6. 2021 Libčice nad Vltavou 13:30-18:00
2.6. 2021 Velké Přílepy 13:30-18:00

Taneční obor

Pro účast na talentové zkoušce je nutno vyplnit elektronickou přihlášku - nejpozději do 26. 8. 2021. Všem řádně přihlášeným přijde emailem během 30. 8. 2021 pozvánka s přesnými dispozicemi. Elektronickou přihlášku naleznete zde. 
Zkoušky proběhnou dne 1.9. 2021 v Libčicích nad Vltavou.

Výtvarný obor

Pro účast na talentové zkoušce je nutno vyplnit elektronickou přihlášku - nejpozději do 26. 8. 2021. Všem řádně přihlášeným přijde emailem během 30. 8. 2021 pozvánka s přesnými dispozicemi. Elektronickou přihlášku naleznete zde. 
Zkoušky proběhnou dne 2.9. 2021 v Libčicích nad Vltavou.

Literárně dramatický obor

Pro účast na talentové zkoušce je nutno vyplnit elektronickou přihlášku - nejpozději do 26. 8. 2021. Všem řádně přihlášeným přijde emailem během 30. 8. 2021 pozvánka s přesnými dispozicemi. Elektronickou přihlášku naleznete zde.
Zkoušky proběhnou dne 2.9. 2021 od 16:00 do 17:30 v CVA ve Velkých Přílepech (nutno přijít v 16:00).

 

Místa, kde budou probíhat talentové zkoušky

 • Hudební obor - Horoměřice, Velvarská 310 
 • Hudební obor - Libčice nad Vltavou, Letecká 441 
 • Hudební obor - Velké Přílepy, Pražská 45 
 • Literárně dramatický obor - Libčice nad Vltavou, Letecká 441
 • Literárně dramatický obor - Velké Přílepy CVA 
 • Výtvarný obor - Libčice nad Vltavou, Letecká 441
 • Taneční obor - Libčice nad Vltavou, Letecká 441 

 

Hudební obor

Talentová zkouška se skládá z následujících částí:

 • intonace
 • zpěv písničky dle vlastního výběru
 • rytmus: vytleskání krátkého rytmu
 • hudební pamět

Zájemci přijdou ve vypsaném časovém rozmezí, učitelé děti zkoušejí individuálně. 

 

Literárně dramatický obor

ZUŠ Libčice nad Vltavou - literárně dramatický obor nabízí tyto dvě studijní zaměření: Dramatická průprava a audiomediální tvorba (filmaři).

Průběh zkoušek
Talentové zkoušky na LDO probíhají formou ukázkové hodiny, v rámci které se dítě účastní drobných her a technik. Kromě toho si každé dítě připraví básničku dle vlastního výběru (4 - 8 slok). Učitel hodnotí přednes, suverenitu výstupu a schopnost pracovat v kolektivu. Dítě se účastní celého programu bez přítomnosti rodičů.

 

Taneční obor

Průběh talentových zkoušek
Talentové zkoušky na TO probíhají formou setkání, kde se dítě projeví v pohybu s představou o prostoru. Pedagog pozoruje cítění rytmu, reakci na jeho motivaci a hlavně jestli má uchazeč radost z pohybu. Starší zájemci se v případě volné kapacity přidávají do stávajících tříd.

 

Výtvarný obor

Průběh talentových zkoušek

Talentové zkoušky probíhají formou ukázkové hodiny, kde uchazeč projeví předpoklady pro studium výtvarného oboru.