Obecné informace

 • Žáci jsou přijímáni na základě talentových zkoušek, které probíhají v termínu vypsaném ZUŠ Libčice nad Vltavou.
 • Zákonní zástupci žáka musí vyplnit předem elektronickou přihlášku, která je k nalezení zde
 • Minimální věk: přijímáme žáky, kteří dosáhli věku 5 let, a to vždy k 1. 9. na základě vyhlášky č. 71/2005 Sb. 

V prvním zářijovém týdnu jsou přijatí žáci kontaktováni třídními učiteli ohledně domluvy rozvrhu
 

Talentové zkoušky pro školní rok 2023/2024

Hudební obor

Pro účast na talentové zkoušce je nutno vyplnit elektronickou přihlášku nejpozději do 17. 5. 2023., později přijaté přihlášky nebudou akceptovány. Zkoušky se uskuteční v následujících termínech:
22.5. 2023 Horoměřice 13:30-18:00
23.5. 2023 Libčice 13:30-18:00
24.5. 2023 VP 13:30-18:00

Potvrzení o přijetí / nepřijetí bude doručeno emailem během 30. 6. 2023

Seznam přijatých uchazečů hudebního oboru pro školní rok 2023/2024

Libčice nad Vltavou
 

Horoměřice
 

Velké Přílepy
 

Nepřijatí uchazeči
 


Přijatí uchazeči budou kontaktováni přidělenými učiteli od 4. do 8. září 2023 ohledně domluvy rozvrhu a organizace výuky.


Taneční obor

Pro účast na talentové zkoušce je nutno vyplnit elektronickou přihlášku - nejpozději do 30. 8. 2023, později přijaté přihlášky nebudou akceptovány. Zájemci se dostaví ve stanovený termín a čas.
Zkoušky proběhnou dne 4. 9. 2023 v  Libčicích nad Vltavou v čase 15.00-18.00.

Seznam přijatých uchazečů tanečního oboru pro školní rok 2023/2024:

 

Výtvarný obor

Pro účast na talentové zkoušce je nutno vyplnit elektronickou přihlášku - nejpozději do 30. 8. 2023, později přijaté přihlášky nebudou akceptovány. Zájemci se dostaví ve stanovený termín a čas.
Zkoušky proběhnou dne 4. 9. 2023 v  Libčicích nad Vltavou v čase 14:00-17:00.

Seznam přijatých uchazečů výtvarného oboru pro školní rok 2023/2024:


Literárně dramatický obor

Pro účast na talentové zkoušce je nutno vyplnit elektronickou přihlášku - nejpozději do 30. 8. 2023, později přijaté přihlášky nebudou akceptovány. Zájemci se dostaví ve stanovený termín a čas.
Zkoušky proběhnou dne 4. 9. 2023 ve Velkých Přílepech v čase 16:00-18:00.

Ve školním roce 2023/2024 chceme ve Velkých Přílepech otevřít novou třídu pro děti, které budou ve školním roce 2023/2024 chodit do druhé, třetí a čtvrté třídy. Starší děti, mládež a dospělí se mohou přidat do stávajících tříd.

Seznam přijatých uchazečů literárně dramatického oboru pro školní rok 2023/2024:

 

Místa, kde budou probíhat talentové zkoušky

 • Hudební obor - Horoměřice, Velvarská 310 
 • Hudební obor - Libčice nad Vltavou, Letecká 441 
 • Hudební obor - Velké Přílepy, Pražská 45 
 • Literárně dramatický obor - Velké Přílepy CVA 
 • Výtvarný obor - Libčice nad Vltavou, Letecká 441
 • Taneční obor - Libčice nad Vltavou, Letecká 441 

 

Průběh talentových zkoušek

Hudební obor

Talentová zkouška se skládá z následujících částí:

 • intonace
 • zpěv písničky dle vlastního výběru
 • rytmus: vytleskání krátkého rytmu
 • hudební pamět

Zájemci přijdou ve vypsaném časovém rozmezí, učitelé děti zkoušejí individuálně. 

 

Literárně dramatický obor

Talentové zkoušky na LDO probíhají formou ukázkové hodiny, v rámci které se dítě účastní drobných her a technik. Kromě toho si každé dítě připraví básničku dle vlastního výběru. Učitel hodnotí přednes, suverenitu výstupu a schopnost pracovat v kolektivu. Dítě zůstává na talentových zkouškách celou hodinu a půl bez přítomnosti rodičů.

 

Taneční obor

Talentové zkoušky na TO probíhají formou setkání, kde se dítě projeví v pohybu s představou o prostoru. Pedagog pozoruje cítění rytmu, reakci na jeho motivaci a hlavně jestli má uchazeč radost z pohybu. Starší zájemci se v případě volné kapacity přidávají do stávajících tříd.

 

Výtvarný obor

Talentové zkoušky probíhají formou ukázkové hodiny, kde uchazeč projeví předpoklady pro studium výtvarného oboru.

 

 

, která je k nalezení zde