Obecné informace

 • Žáci jsou přijímáni na základě talentových zkoušek, které probíhají v termínu vypsaném ZUŠ Libčice nad Vltavou.
 • Zákonní zástupci žáka musí vyplnit předem elektronickou přihlášku, která je k nalezení zde
 • Minimální věk: přijímáme žáky, kteří dosáhli věku 5 let, a to vždy k 1. 9. na základě vyhlášky č. 71/2005 Sb. 

V prvním zářijovém týdnu jsou přijatí žáci kontaktováni třídními učiteli ohledně domluvy rozvrhu
 

Talentové zkoušky pro školní rok 2023/2024

Hudební obor

Pro účast na talentové zkoušce je nutno vyplnit elektronickou přihlášku nejpozději do 17. 5. 2023., později přijaté přihlášky nebudou akceptovány. Všem řádně přihlášeným přijde emailem během 18. 5. 2023 pozvánka s přesnými dispozicemi. Zkoušky se uskuteční v následujících termínech:
22.5. 2023 Horoměřice 13:30-18:00
23.5. 2023 Libčice 13:30-18:00
24.5. 2023 VP 13:30-18:00

Potvrzení o přijetí / nepřijetí bude doručeno emailem během 30. 6. 2023

Seznam přijatých uchazečů hudebního oboru pro školní rok 2023/2024

Libčice nad Vltavou
 

Horoměřice
 

Velké Přílepy
 

Nepřijatí uchazeči
 


Přijatí uchazeči budou kontaktováni přidělenými učiteli od 4. do 8. září 2023 ohledně domluvy rozvrhu a organizace výuky.


Taneční obor

Pro účast na talentové zkoušce je nutno vyplnit elektronickou přihlášku - nejpozději do 30. 8. 2023, později přijaté přihlášky nebudou akceptovány. Všem řádně přihlášeným přijde emailem během 31. 8. 2023 pozvánka s přesnými dispozicemi.
Zkoušky proběhnou dne 4. 9. 2023 v  Libčicích nad Vltavou v čase 15.00-18.00.

Seznam přijatých uchazečů tanečního oboru pro školní rok 2023/2024:

 

Výtvarný obor

Pro účast na talentové zkoušce je nutno vyplnit elektronickou přihlášku - nejpozději do 30. 8. 2023, později přijaté přihlášky nebudou akceptovány.. Všem řádně přihlášeným přijde emailem během 31. 8. 2023 pozvánka s přesnými dispozicemi.
Zkoušky proběhnou dne 4. 9. 2023 v  Libčicích nad Vltavou v čase 14:00-18:00.

Seznam přijatých uchazečů výtvarného oboru pro školní rok 2023/2024:


Literárně dramatický obor

Pro účast na talentové zkoušce je nutno vyplnit elektronickou přihlášku - nejpozději do 30. 8. 2023, později přijaté přihlášky nebudou akceptovány.. Všem řádně přihlášeným přijde emailem během 31. 8. 2023 pozvánka s přesnými dispozicemi.
Zkoušky proběhnou dne 4. 9. 2023 ve Velkých Přílepech v čase 16:00-18:00.

Ve školním roce 2023/2024 chceme ve Velkých Přílepech otevřít novou třídu pro děti, které budou ve školním roce 2023/2024 chodit do druhé, třetí a čtvrté třídy. Starší děti, mládež a dospělí se mohou přidat do stávajících tříd.

Seznam přijatých uchazečů literárně dramatického oboru pro školní rok 2023/2024:

 

Místa, kde budou probíhat talentové zkoušky

 • Hudební obor - Horoměřice, Velvarská 310 
 • Hudební obor - Libčice nad Vltavou, Letecká 441 
 • Hudební obor - Velké Přílepy, Pražská 45 
 • Literárně dramatický obor - Velké Přílepy CVA 
 • Výtvarný obor - Libčice nad Vltavou, Letecká 441
 • Taneční obor - Libčice nad Vltavou, Letecká 441 

 

Průběh talentových zkoušek

Hudební obor

Talentová zkouška se skládá z následujících částí:

 • intonace
 • zpěv písničky dle vlastního výběru
 • rytmus: vytleskání krátkého rytmu
 • hudební pamět

Zájemci přijdou ve vypsaném časovém rozmezí, učitelé děti zkoušejí individuálně. 

 

Literárně dramatický obor

Talentové zkoušky na LDO probíhají formou ukázkové hodiny, v rámci které se dítě účastní drobných her a technik. Kromě toho si každé dítě připraví básničku dle vlastního výběru. Učitel hodnotí přednes, suverenitu výstupu a schopnost pracovat v kolektivu. Dítě zůstává na talentových zkouškách celou hodinu a půl bez přítomnosti rodičů.

 

Taneční obor

Talentové zkoušky na TO probíhají formou setkání, kde se dítě projeví v pohybu s představou o prostoru. Pedagog pozoruje cítění rytmu, reakci na jeho motivaci a hlavně jestli má uchazeč radost z pohybu. Starší zájemci se v případě volné kapacity přidávají do stávajících tříd.

 

Výtvarný obor

Talentové zkoušky probíhají formou ukázkové hodiny, kde uchazeč projeví předpoklady pro studium výtvarného oboru.