Obecné informace

 • Žáci jsou přijímáni na základě talentových zkoušek, které probíhají v termínu vypsaném ZUŠ Libčice nad Vltavou.
 • Zákonní zástupci žáka musí vyplnit předem elektronickou přihlášku.
 • Minimální věk: přijímáme žáky, kteří dosáhli věku 5 let, a to vždy k 1. 9. na základě vyhlášky č. 71/2005 Sb. 

V prvním zářijovém týdnu jsou přijatí žáci kontaktováni třídními učiteli ohledně domluvy rozvrhu
 

Talentové zkoušky pro školní rok 2022/2023

Hudební obor

Pro účast na talentové zkoušce je nutno vyplnit elektronickou přihlášku nejpozději do 18.5. 2022, všem řádně přihlášeným přijde emailem během 19.5. 2022 pozvánka s přesnými dispozicemi. Zkoušky se uskuteční v následujících termínech:
23.5. 2022 Horoměřice 13:30-18:00
24.5. 2022 Libčice 13:30-18:00
25.5. 2022 VP 13:30-18:00

Seznam přijatých uchazečů hudebního oboru pro školní rok 2022/2023

Libčice nad Vltavou
394, 399, 403, 406, 407,415, 422, 425, 431, 432, 437, 438, 440, 442, 445, 448, 456, 450, 455

Horoměřice
397, 398, 393, 401, 411, 412, 418, 419, 421, 427, 428, 429, 434, 443, 452, 453, 459, 460

Velké Přílepy
396, 402, 409, 414, 435,444

Nepřijatí uchazeči
430

Potvrzení o přijetí / nepřijetí bude doručeno emailem během 30.6.2022.
Přijatí uchazeči budou kontaktováni přidělenými učiteli 30.8. - 2.9. 2022 ohledně domluvy rozvrhu a
organizace výuky.


Taneční obor

Pro účast na talentové zkoušce je nutno vyplnit elektronickou přihlášku - nejpozději do 29. 8. 2022. Všem řádně přihlášeným přijde emailem během 30. 8. 2022 pozvánka s přesnými dispozicemi.
Zkoušky proběhnou dne 1.9. 2022 v  Libčicích nad Vltavou v čase 14:00-18:00.


 

Výtvarný obor

Pro účast na talentové zkoušce je nutno vyplnit elektronickou přihlášku - nejpozději do 29. 8. 2022. Všem řádně přihlášeným přijde emailem během 30. 8. 2022 pozvánka s přesnými dispozicemi.
Zkoušky proběhnou dne 1.9. 2022 v Libčicích nad Vltavou v čase 14:00-18:00.

 


Literárně dramatický obor

Pro účast na talentové zkoušce je nutno vyplnit elektronickou přihlášku - nejpozději do 29. 8. 2022. Všem řádně přihlášeným přijde emailem během 30. 8. 2022 pozvánka s přesnými dispozicemi.
Zkoušky proběhnou dne 1.9. 2022 od 16:00 do 17:30 v CVA ve Velkých Přílepech (nutno přijít v 16:00).

 

 

Místa, kde budou probíhat talentové zkoušky

 • Hudební obor - Horoměřice, Velvarská 310 
 • Hudební obor - Libčice nad Vltavou, Letecká 441 
 • Hudební obor - Velké Přílepy, Pražská 45 
 • Literárně dramatický obor - Velké Přílepy CVA 
 • Výtvarný obor - Libčice nad Vltavou, Letecká 441
 • Taneční obor - Libčice nad Vltavou, Letecká 441 

 

Průběh talentových zkoušek

Hudební obor

Talentová zkouška se skládá z následujících částí:

 • intonace
 • zpěv písničky dle vlastního výběru
 • rytmus: vytleskání krátkého rytmu
 • hudební pamět

Zájemci přijdou ve vypsaném časovém rozmezí, učitelé děti zkoušejí individuálně. 

 

Literárně dramatický obor

Talentové zkoušky na LDO probíhají formou ukázkové hodiny, v rámci které se dítě účastní drobných her a technik. Kromě toho si každé dítě připraví básničku dle vlastního výběru (4 - 8 slok). Učitel hodnotí přednes, suverenitu výstupu a schopnost pracovat v kolektivu. Dítě zůstává na talentových zkouškách celou hodinu a půl bez přítomnosti rodičů.

 

Taneční obor

Talentové zkoušky na TO probíhají formou setkání, kde se dítě projeví v pohybu s představou o prostoru. Pedagog pozoruje cítění rytmu, reakci na jeho motivaci a hlavně jestli má uchazeč radost z pohybu. Starší zájemci se v případě volné kapacity přidávají do stávajících tříd.

 

Výtvarný obor

Talentové zkoušky probíhají formou ukázkové hodiny, kde uchazeč projeví předpoklady pro studium výtvarného oboru.